Posted on

gezond binnenklimaat

Ventileren en verluchten zijn een absolute noodzaak voor een gezond binnenklimaat, zeker nu we onze woningen steeds grondiger isoleren en luchtdicht maken. Mechanische of natuurlijke ventilatie biedt hier een goede oplossing maar garandeert niet altijd een 100% gezonde binnenlucht. Wat kunnen we dan nog meer doen?

Laat de muren de lucht zuiveren
Klimaatactivisten hameren dag na dag op de noodzaak om maatregelen te treffen om ons klimaat te redden. Het gaat daarbij steevast over het buitenklimaat, terwijl de leefomstandigheden binnenshuis al te vaak over het hoofd worden gezien. De doorsnee mens leeft nochtans 80% tot 90% van de tijd binnenshuis en dat gebeurt lang niet altijd in de beste omstandigheden. Hoe kunnen we ook daar iets aan doen?

Maar ook wij zijn bezorgd om het klimaat en moeten bekijken hoe wij met onze producten iets kunnen doen aan het klimaat? En dan vooral aan het binnenklimaat, want dat wordt vaak over het hoofd gezien, terwijl de doorsnee mens wel 85% van zijn of haar tijd binnenshuis doorbrengt.

En precies daar worden wij dagelijks geconfronteerd met schadelijke stoffen.

FORMALDEHYDE
De meest voorkomende en schadelijkste vluchtige organische stoffen (VOS) in de binnenlucht is formaldehyde, een stof met een laag moleculair gewicht die bij kamertemperatuur in gasvorm vrijkomt. En dat kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid.
De meest voorkomende symptomen zijn een geïrriteerde neus en/of keel, geprikkelde oogslijmvliezen, hoofdpijn en/of bindvliesontstekingen. Kinderen zijn extra gevoelig voor formaldehyde.

Hoewel formaldehyde als bestanddeel van consumptieproducten sinds 1/1/2015 geleidelijk aan van de markt wordt gehaald, is het nog niet mogelijk om het volledig uit het dagelijkse leven te weren. Het is dan ook de bedoeling om de concentratie ervan in de lucht terug te brengen tot een niveau zonder risico en de emissiebronnen binnenshuis te beperken door producten en materialen te kiezen die zo weinig mogelijk formaldehyde uitstoten.

Hoogwaardige watergedragen supermatte binnenmuurverf op basis van biogebaseerde 100% Decovery bindmiddel met Air Purifying Technology. Sigma Air Pure is een innovatieve biobased muurverf met een luchtzuiverende werking. De verf laat zich makkelijk verwerken en geeft een supermat eindresultaat. Naast dit esthetische effect draagt Sigma Air Pure bij aan een beter binnenklimaat. De verf haalt namelijk tot 70% van de schadelijke formaldehyde uit de binnenlucht2 en levert daarmee een positieve bijdrage aan de woon- en leefomgeving van bewoners.