Sigmafloor

93.90 (inkl. BTW)

Sigmafloor
Zijdeglanzende solventgedragen vloercoating voor binnen op basis van een specifiek urethaan-alkydhars.

 • Eénpot-systeem
 • Slijtvast maken van cementgebonden oppervlakken
 • Het uitschakelen van de cement- en/of betonverwering
 • Gemakkelijk reinigbaar

Kleurnummer

Beschrijving

Technische kenmerken

 • Eénpot-systeem
 • Slijtvast maken van cementgebonden oppervlakken
 • Het uitschakelen van de cement- en/of betonverwering
 • Gemakkelijk reinigbaar
 • Bezorgt een esthetisch uitzicht
 • Ook toepasbaar op houten binnenvloeren
 • Vereenvoudigt het onderhoud van de vloeren
 • Voorkomt stofvorming
 • Eenvoudige verwerking
 • Aromaatvrij
 • Verhindert het indringen van olie en vetstoffen
 • Resistent t.o.v. huishoudelijke detergenten, minerale en plantaardige oliën en vettenGebruiksdoel

Het afwerken van vloeren die licht belast worden.
Uitsluitend geschikt als onderhoudslaag op vloeren die al behandeld zijn met niet flexibele coatinlagen op basis van alkydhars en waarbij een beperkte kleurwisseling van toepassing is.
Daarenboven kan dit product in een meerlaag-systeem ingezet worden in binnenruimtes niet bestemd voor personen.
Toe te passen op onder meer vloeren van hobbyruimten, magazijnen, bergingsgangen, technische ruimten, privé-garages, kelders, was- en bergplaatsen.

 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
veroorzaken.

Extra informatie

Color

gekleurd

Inhoud

2,5l